Profildekor levererar mervärden som får din exponering att lyfta

Kvalitet hela vägen från idé till färdig lösning

Profildekor är en helhetsleverantör inom exponering. Med expertkunskaper och många års samlad erfarenhet hjälper vi dig från början till slut med att verkställa den unika lösning som just ditt företag behöver för att synas bättre. Vi snackar allt från kreativa lösningar, idéer och design till produktion, montering och genomförande. Och det är inte bara snack, vi ser till att få saker att hända och levererar mervärden som får din exponering att lyfta.

Vår designer säkerställer grafiska lösningar med estetik. Att det blir snyggt helt enkelt. Samtliga produktioner genomgår också en kvalitetskontroll som säkerställer att originalen är rätt framställda innan vi påbörjar tillverkningen.

Välutbildad personal i alla led är en förutsättning för ett gott hantverk. Våra experter kan materialen utan och innan, känner dess kvaliteter, begränsningar och möjligheter samt vet vilka tekniker som lämpar sig bäst för din produktion.

För att säkerställa fortsatt utveckling satsar vi på fortbildning och att hålla oss informerade om trender samt nya tekniker genom att besöka mässor och möta leverantörer i olika forum.

En modern maskinpark är resultatet av en ständig satsning på utveckling och ny teknik. Med rationell produktion levererar vi kvalitetsarbeten snabbt och kostnadseffektivt.

Väl tilltagna lokaler ger rum för vädersäkrade produktioner. Här finns gott om plats för att arbeta med bilar och andra stora produktioner inomhus. Gott om plats för välfyllda lager medger också snabba leveranser.

Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig leverans.

Kontakta oss